Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Gurbani’ Category


Are the vaarans and kabits of Bhai Gurdas g the ‘key’ to deciphering the Guru Granth Sahib?

The answer is a resounding NO.

If for some reason you believe they are, then you clearly have not taken time to study the Guru Granth Sahib.

Did any Guru g bestow any sort of authority to Gurdas g’s vaaran. Answer is a  NO.

The next question you should logically ask yourself is; what or who or where exactly is the ‘key’ to the ‘lock’ and what or who or where  is this ‘lock’… … and so forth.

 

Read Full Post »


Gurbani Lesson of the day | Lesson 5 | Gurbani Anusar Naam Simran | Baljeet Singh Delhi

Read Full Post »


Jap Ji sahib vichaar playlist by Veer Bhupinder Singh Ji. Videos are posted on YouTube on a daily basis – one episode each day.

 

 

Read Full Post »


If you have time to spare, its worth listening to. His vichaar videos generally start with gurbani keertan. FF to the katha vichaar if you are short of time.

PLAYLIST

Read Full Post »


Read Full Post »


Random selection

Shabad Vichar : Japji Sahib : Episode-459

Read Full Post »


ਫਰੀਦਾ ਰਾਤਿ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ ਸੁਤਿਆ ਮਿਲੈ ਨ ਭਾਉ ॥
Farīḏā rāṯ kathūrī vandī▫ai suṯi▫ā milai na bẖā▫o.

ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਨੈਣ ਨੀਦ੍ਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨ੍ਹ੍ਹਾ ਮਿਲਣੁ ਕੁਆਉ ॥੮੦॥
Jinĥā naiṇ nīʼnḏrāvale ṯinĥā milaṇ ku▫ā▫o. ||80||
and

ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉਠਿ ਕਿ ਨ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥
Kabīr sūṯā ki▫ā karahi uṯẖ kė na jāpėh murār.

ਇਕ ਦਿਨ ਸੋਵਨੁ ਹੋਇਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰਿ ॥੧੨੮॥
Ik ḏin sovan ho▫igo lāʼnbe god pasār. ||128||

 

I found this vichaar posted as a comment on http://www.sikhmarg.com/2012/1223-84-lakh-joona.html an excellent read. If you have your own interpretation of the above sabds please do post them.

 “Pushpinder Singh · University of Delhi”

ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ।

ਕਥੂਰੀ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਪਰ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਤੱਲ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਥੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ?
ਰਾਤਿ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਤਾਂ ਰਾਤ੍ਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਾਤਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ… ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ

ਵੀ ਸੂਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ, ਰਾਤਿ, ਸੂਤਾ ਆਦਿ ਲਫਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਢਾਵਾਦ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ।”

Read Full Post »

Older Posts »